Bo på Viljan

Viljan har 21 boendeplatser för ungdomar, fördelat på fyra hus. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande boendemiljö. Våra ledord, individanpassning, delaktighet, struktur och förutsägbarhet skapar en trygg och meningsfull vardag för dig som bor hos oss. Välkommen!

Viljans innehåll

I stort sett alla som bor hos oss har olika svårigheter i det sociala samspelet. Det gör att man t.ex. kan ha svårt att förstå de ”osynliga regler” som finns i umgänget mellan människor och i samtal. På Viljan kan du få hjälp att utveckla dina sociala förmågor. 

Bemötande

Vi på Viljan vet att alla människor är olika och måste bemötas på ett individuellt anpassat sätt utifrån styrkor man har och de utmaningar man möter i livet.

Skolan

Viljans LSS-boende har ett tätt samarbete med Viljan friskola. Alla som bor på Viljan går på Viljan friskola. 

Fritid

Fritiden är en viktig del av livet som skall ge möjlighet till vila och avkoppling, men även till stimulans och nya intryck. På Viljan har du möjlighet att delta i både gemensamma och individuella fritidsaktiviteter.

Plats på Viljan

Viljan är i de allra flesta fall en helhetslösning med både boende och skola. Det innebär att både skolförvaltningen och LSS i hemkommunen behöver involveras i processen. Kontakta oss så kan vi berätta mer om Viljan och om hur det går till när man vill söka en plats hos oss.

Vår förhoppning

 
Vår förhoppning är att du efter din tid på Viljan har bättre kunskap om dig själv och att du fått de redskap du behöver för att leva ett självständigt och innehållsrikt liv.

Berättelser

2017-06-14

"Viktigaste tiden för mig i livet"

Att bo på ungdomsboende i tonåren är både en utmaning och en möjlighet för individen. Johan, som är diagnostiserad med Aspergers syndrom, flyttade som sjuttonåring till Viljan Asperger Centrum där han upplevde en stor utveckling, framför allt socialt.

”Vi blir en viktig del av ungdomarnas liv
2017-04-07

”Vi blir en viktig del av ungdomarnas liv"

Förutsägbarhet i vardagen, individanpassade aktiviteter och träning i allmän daglig livsföring. Viljan Asperger Centrum i Ramnäs tar emot ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hemmasittarproblematik som gemensamma nämnare. Special Nest har intervjuat deras platschef Daniel Lindström.