Du är här

Bolagsinformation

Arbetet på Viljan leds av en VD och tre föreståndare. Viljan har ca 28 medarbetare. Personalomsättningen är mycket låg, vilket gör att personalen besitter en stor kunskap inom området och det skapar trygghet för våra boende.

Utbildningsbakgrunden är skiftande och personlig lämplighet för yrket värderas högt. På Viljan arbetar personal med följande utbildningar: socionom med vidareutbildning KBT steg 1, Välfärd och rehabilitering, beteendevetare med vidareutbildning KBT steg 1, KY/YH med inriktning mot behandling/neuropsykiatri, fritidspedagog, vårdutbildning, skötarutbildning mm. En stor del av personalen har gått vidareutbildningar inom asperger/autismområdet. Flera i personalen har särskilda ansvarsområden med därtill hörande utbildning inom exempelvis kost/hälsa, massage, taktilstimulering och bild och form. Handledning sker regelbundet.

Viljan är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.