Du är här

Företagsinformation

Personal

Arbetet på Viljan leds av en VD och tre föreståndare. Viljan har ca 28 medarbetare. Personalomsättningen är mycket låg, vilket gör att personalen besitter en stor kunskap inom området och det skapar trygghet för våra boende.

Utbildningsbakgrunden är skiftande och personlig lämplighet för yrket värderas högt. På Viljan arbetar personal med följande utbildningar: socionom med vidareutbildning KBT steg 1, Välfärd och rehabilitering, beteendevetare med vidareutbildning KBT steg 1, KY/YH med inriktning mot behandling/neuropsykiatri, fritidspedagog, vårdutbildning, skötarutbildning mm. En stor del av personalen har gått vidareutbildningar inom asperger/autismområdet. Flera i personalen har särskilda ansvarsområden med därtill hörande utbildning inom exempelvis kost/hälsa, massage, taktilstimulering och bild och form. Handledning sker regelbundet.

Vi har kollektivavtal och följer det avtal som KFO slutit inom området hälsa, vård och övrig omsorg med Vision Branschavtal

Sjukfrånvaro 2016 var 6.5 %.

Viljan Asperger Centrum AB ägs av Team Olivia AB

Information om Team Olivia AB:
www.teamolivia.se

Information om Viljan Asperger Centrum AB:
www.allabolag.se/5565975421/VILJAN_Asperger_Centrum_AB