Du är här

Viljans innehåll

Många som kommer till oss har behov av olika insatser för att må bättre. Vanliga problem kan vara stress, sömnsvårigheter, värk och dålig hälsa. Med ganska små medel kan man skapa en stor positiv förändring och Viljan kan erbjuda flera olika insatser inom detta område.

Social färdighetsträning

Viljan satsar mycket på aktiviteter där socialt samspel finns med. Det gör att det varje dag finns gott om tillfällen att öva upp sin sociala förmåga. Utöver detta erbjuder vi också social färdighetsträning, SFT. Det sker i en mer organiserad form där vi träffas i en tränarledd grupp där vi på ett tydligt sätt presenterar och visar exempel på olika färdigheter och gruppdeltagarna får möjlighet att öva på detta i träningsrummet, men även ute i ”verkligheten”. SFT är uppskattat, roligt och utvecklande!     

Kost, hälsa och motion

Vi har under senare år börjat satsa ordentligt på kost, hälsa och motion. Vi kan erbjuda hälsoprofilsbedömning, individuellt kostprogram och individuellt motionsprogram. Personalen på boendet ger dig det stöd du behöver för att du ska lyckas åstadkomma positiva förändringar inom dessa områden.

Klassisk massage

Viljan har tre utbildade massörer i klassisk massage. Massage gör spända muskler mjuka och elastiska, det ökar blodcirkulationen i musklerna, har en avslappnande effekt på kroppen och ökar kroppens allmänna välbefinnande.

Taktil stimulering

Vi har två personal som är utbildade i taktilstimulering/taktil massage. Taktil består av mjuka omslutande varsamma strykningar och tryckningar. Den som får massage ligger eller sitter skönt inbäddad i täcke, lakan och kuddar. Massagen ges med vegetabilisk olja till lugn och avslappnande musik. Rörelserna görs med varm hand i en lugn rytm efter ett strukturerat mönster som personen lär sig känna igen. Taktil massage har flera goda effekter t.ex. bättre koncentration, stärkt kroppsuppfattning, möjlighet till avslappning, lugn och ro och bättre sömn.

Skaparrum 

På Viljan har vi ett mycket välutrustat skaparrum där du med hjälp av färger och olika material har möjlighet att uttrycka dig och skapa. Skaparrummet får användas av alla som bor på Viljan. Varje torsdag så har vi skaparrumskväll och då blir skaprrummet som en kreativ fritidsgård där ungdomarna kan få stöd och vägledning av våra bildpedagoger. 

Musikrum

Viljan har ett musikrum som är utrustat med trummor, gitarrer, elpiano, bas osv. Alla instrumet är sammankopplade i en studiomixer och man kan på ett enkelt sätt göra egna inspelningar. I musikrummet kan man spela själv eller ihop med kompisar och vi har en musikpedagog som kan hjälpa till så att man kommer igång i sin skapandeprocess.

Ridning

Det finns möjlighet att rida med stöd av utbildad personal. Ridningen sker enskilt eller i liten grupp och anpassas efter dig och dina förutsättningar. Vi håller till på en liten lokal ridskola. Att rida och umgås med hästar får oss att må bra på många plan till exempel fysiskt, psykiskt och socialt.